Paweł Szumiński                                                                   

 

 


 

Konspekt z piłki koszykowej dla klasy II


 

 

Klasa: II  –chłopcy                                          Umiejętności: utrwalenie i doskonalenie poznanych

Ilość ćwiczących: 12                                       elementów techn.: kozłowanie, chwyty i podania.

Czas: 45 minut                                                Wiadomości: utrwalenie poznanych przepisów gry w

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna               koszykówkę.

Przybory: piłki koszykowe, tyczki, materac, Motoryczność: kształtowanie szybkości i zwinności, kreda                                                                   Akcent wych.: zachowanie kibica na meczu

 

Temat: Utrwalenie i doskonalenie poznanych elemen. technicznych-piłka koszykowa.

 

 

TOK LEKCJI

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

UWAGI

1. Zorganizowanie grupy

  1. Zbiórka
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Sprawdzenie gotowości do zajęć

Dwuszereg

2. Motywacja do udziału w lekcji

  1. Podanie tematu lekcji
  2. Poinformowanie o sposobie organizacji lekcji
  3. Przypomnienie podstawowych przepisów  gry

Siad prosty

3. Rozgrzewka

  1. Zabaw. ożywiająca : „Berek z piłką”
  2. Rozgrzewka : ćw. ogólnorozwojowe

 

 

4. Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności

  1. Kozłowanie piłki koszykowej RP i RL: w staniu, siadzie, leżeniu przodem i tyłem.
  2. Kozłowanie piłki połączone z biegiem: przodem, krokiem dostawnym ze zmianą kierunku biegu i ręki.
  3. Rzut piłki koszykowej o ścianę sprzed klatki piersiowej, z kozła i chwyt piłki
  4. Jednoczesne podania i chwyty piłki w parach . Zmiana na gwizdek
  5. Podania, chwyty i kozłowanie  piłki w zabawie: „Kto pierwszy”
  6. Gra właściwa 5x5 /lub na jeden kosz-piłka uliczna.

Ustawienie w rozsypce

Ustawienie na obwodzie sali-koła

Przypomnienie techniki wykonania

Pary na liniach bocznych boiska

Po ćw. zebranie piłek

Podział na drużyny

5. Uspokojenie organizmu

1.       Staramy się usłyszeć od uczniów popularne okrzyki i hasła kibiców.

 

Hasła utrzymane w dobrym tonie

 

6. Czynności organizacyjne

1.    Uporządkowanie przyborów.

  1. Wyróżnienie najlepiej ćwiczących i najlepszych                   zespołów
  2. Zachęcenie do uczęszczania na mecze piłki koszykowej
  3. Pożegnanie

 

Dwuszereg. Słowna

 

 

Żegnamy się z klasą „hasłem kibica” np.:

Chociaż słabe stopnie mamy , ale w kosza super gramy.